Společně za svým snem . . .

Czech Mix Team


Czech Mix Team o.s., IČO 01290380
Fio banka č.ú.: 2400348670/2010

czechmixteam@email.cz

Reprezentace stále s minimální podporou

30.04.2013 00:00
 
30.04.2013, 18:11 | autor: Libor Matějka
Hlavní fotografie článku 2220.
Počet zobrazení: 2177

 diskuze
 Když jste na závodech, kterých se účastní reprezentační družstva z celého světa a také česká reprezentace, třeba na Gracii, tak vám podmínky našich vždycky přijdou líto.
Líto to nepřijde svazovým funkcionářům, drží se hesla „Co oči nevidí, to srdce nebolí!“. A tak se na Gracii nepřijel ze „Svazu“ nikdo podívat, i když je to jedna z nejvýznamnějších událostí u nás. Ovšem i kdyby přijel, těžko říct, zda by je to srdce bolelo, zda pro cyklistiku bije. 

Nechce se tomu ani věřit, vždyť státní reprezentace je to co je pro sportovní federaci jedním z nejdůležitějších úkolů a státní kasa na to vydává nemalé prostředky. Ty se ovšem ve velké míře na svazu cyklistickém zakutálejí jinam, než na podporu a financování reprezentace. Jinak to ani není možné, kde ty peníze jsou? Silniční kategorie nemají na růžích ustláno mnoho let.
 

Nejméně podporovaná je silnice

Mnoho let je nejméně podporovanou disciplínou ve svazové struktuře silnice. Silnice, která je snad ve všech ostatních federacích na světě nejdůležitější disciplínou. Silnice přináší svazům peníze komerční, silnice nejvíc podporuje cyklistické hnutí, silnice vytváří členskou základnu a láká mládež k cyklistice. Protože dává příklady podpořené velkou sledovaností silničních cyklistických závodů v médiích, od televize, přes tištěné deníky a internet. Ovšem ne v České republice! Alespoň tak soudí naše vedení, pod taktovkou sekretáře svazu pana Slavomíra Svobody. 

V České republice dostává silnice nejméně ze všech disciplín, údajně byly i roky, kdy příspěvek na reprezentaci BMX převyšoval ten silniční 7x! Silnice má i méně prostředků než sálová cyklistika. Má jednoduše nejméně peněz ze všech. Taková je politika našeho svazu.

Svaz cyklistiky dostává na reprezentaci od státu něco mezi 17 až 18 milióny korun (podle stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy to bylo v roce 2012 17.378.300 korun. Odkaz: MSMT). Z toho dostává silnice necelé 3%.
 

Ženy na silnici mají podporu ve výši jedné třetiny jednoho procenta

Na fotografii výše je jedna z reprezentantek litevské reprezentace, ale ty mají několikanásobně vyšší rozpočet, než naše děvčata (tím se zobrazené omlouváme a necháváme ji v anonymitě), ta fotka bohužel sedí na naší reprezentaci a nahé pozadí mají naše reprezentační družstva více než z poloviny. 

Když se podíváme na konkrétní podporu ženské silniční cyklistiky, tak ta má letos přislíbenou podporu ve výši cca jedné třetiny procenta státního příspěvku na reprezentaci, přiděleného státem cyklistice. 

Kam asi ty peníze tečou? Zřejmě se ostatní disciplíny mají pod svazovými křídly božsky dobře. Nebo ani to není pravda?

Ženy si soustředěným útokem na svazové vedení vybojovaly alespoň to, že se s nimi na svazu někdo baví. Svaz vyzval bývalou reprezentantku Miluši Flaškovou ke spolupráci a ta se stala členkou silniční komise a trenérkou reprezentace. Ale s jakými pravomocemi s jakým rozpočtem? V předložené žádosti o rozpočet na podporu silniční reprezentace žádaly svaz asi o 200 tisíc (něco málo přes jedno procento financí, které svaz za tím účelem od státu dostává). Bylo jim přislíbeno 80 – 90 tisíc a nakonec z toho je částka údajně 60.000,-, tedy 0,34526% ze státní podpory na cyklistickou reprezentaci. 289x víc teče uvnitř ČSC jinam, znovu vznáším otázku kam asi?
 

Nejen peníze, ale i nezájem

Nejen, že nebyly a vlastně ani dál nejsou peníze na podporu ženské státní reprezentace, donedávna nebyl ani zájem reprezentaci organizovat a obecně u nezájmu svaz i nadále zůstává. Na silnici by měl ČSC sám od sebe organizovat juniorskou, U23 a ženskou reprezentaci, ale stále to jsou jen výkřiky z tunelu (možná s výjimkou juniorů, o které se stará svazový zaměstnanec Svatopluk Henke). 

Žádná koncepce, žádný systém, žádná motivace pro současné reprezentanty, ani pro ty budoucí.

Ženy odjely Gracii a co bude dál? Pravděpodobně utratily polovinu ze svého rozpočtu a stojíme na začátku května.

Poptával jsem se při Gracii u jiných reprezentací a týmů, jaký mají děvčata program a reprezentace rozpočet, nikde to pochopitelně není nijak růžové a všichni by si přáli lepší podmínky. Ale stojí proti sobě podobné částky, ovšem z naší strany v korunách a z jejich v eurech a to i u malých a tradicí necyklistických států. 
V našem rozpočtu by to neznamenalo 0,3%, ale 7,5%. To je asi jedna třetina důležitých prostředků pro silniční disciplíny, kdyby dostala silnice alespoň pětinu ze státního rozpočtu, které na svaz přitečou. A není to mimo realitu, většina zahraničních reprezentací podobnou částkou disponuje. 

Ostatní státní reprezentace se snaží využít různých prostředků k co nejbohatšímu programu svých reprezentantek. To znamená, že se na základní prostředky od svazů nabalují peníze sponzorské (především v materiální podpoře), týmové (zejména personálním zajištěním národního týmu) a peníze pořadatelů, kteří reprezentační výběry zvou na své závody a hradí většinu nákladů. Ta druhá, třetí a čtvrtá noha, na kterých stojí nejen ženská cyklistika, ale i juniorská a U23, se dá zajistit, ovšem bez té první se to nestane.

K článku ještě připojujeme emailový dotaz na členy Výkonného výboru ČSC:
„Proč VV schvaluje tak nízký rozpočet pro disciplínu silnice?“

a na předsedu silniční komise pana Pocheho:
„Proč si nevyjedná silnice větší finance na reprezentaci a proč má ženská silniční reprezentace tak malý rozpočet, který nestačí ani na zajištění dvou domácích etapových závodů pro dva reprezentační výběry? Zasloužila by si to děvčata a zasloužili by si to i pořadatelé závodů!“

Výpočty procent přidělených financí vycházejí z veřejných zdrojů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – finance na reprezentaci v roce 2012) a informací o přidělených financích disciplíně a kategorii. 

Foto Josef Vaishar

https://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=2220&zpz=1